JKP CISTOCA ŽABALJ JKP CISTOCA ŽABALJ JKP CISTOCA ŽABALJ JKP CISTOCA ŽABALJ JKP CISTOCA ŽABALJ

Obaveštenja

22.01.2013.

Usled stalnog rasta cene goriva i drugih zavisnih troškova poslovanja, JKP Čistoća Žabalj, u skladu sa godišnjim programom poslovanja za 2012. godinu, od meseca januara tekuće godine primenjuje nove cene usluga za iznošenje smeća, koje su povećane za nivo inflacije za 2012. godinu u visini od 10%, koji je propisala Vlada Republike Srbije. Nova cena iznošenja smeća za domaćinstva iznosi 273,24 dinara, a za povlašćene korisnike (staračka i socijalno ugrožena domaćinstva) iznosi 136,62 dinara.

17.01.2013.

Usvojen novi program za 2013 godinu.

15.07.2012.

počeo je sa radom novi, redizajnirani sajt JKP Čistoće Žabalj.
Pored vizuelnih, sajt je doživeo i značajne funkcionalne promene, što će u narednom periodu poboljšati kontakt između preduzeća i korisnika. Novi sajt će olakšati proveru stanja kao i samo elektronsko plaćanje, prijavljivanje za kante i kontejnere, podnošenje zahteva, informisanje o uslugama i još dosta toga.